Bygdevandring nr 2.

Sommaren går alltför fort och nu har redan sommarens andra och årets sista bygdevandring genomförts.
Det hemliga målet visade sig den här gången vara byn Eriksbol. Vi tackar de boende i byn som ställde upp och på ett mycket trevligt sätt delade med sig av sitt kunnande runt gårdarna och livet både förr och nu. – Hur många idag minns t ex att Eriksbol en period kallades staden Krakow och att de olika gårdarna hade högtidliga namn som Hotellet, Tandläkarens, Norra Tullen m m? Hur namnen kom till vet man inte helt säkert idag, men man kan ju ana att folkhumorn ligger bakom på något sätt. - Det är värdefullt om vi kan bevara bygdens minnen av olika slag och likaså värdefullt att träffas och ha trevligt tillsammans en vacker sommarkväll. Ca 75 personer i alla åldrar deltog och kvällen avslutades med fika och brasa nere vid Skagerns strand.
Vi hoppas på återseende på nya vandringar nästa år!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna