Rudskoga Fiber ekonomisk förening

Som en följd av det stora intresset vid informationsmötet som hölls i Bygdegården i december 2011 har nu Rudskoga Fiber ekonomisk förening registrerats hos Bolagsverket med syfte att arbeta för en utbyggnad av ett fibernät i Rudskogabygden.

Vi återkommer löpande med mera information på hemsidan.

 

För att åstadkomma ett fibernät kommer det att krävas ett stort engagemang i bygden och de som vill hjälpa till i detta projekt är varmt välkomna!

 

Rudskoga Fiber ek för

gm Robert Sakuth ordf.

070 5174279

Göran Ivarsson

070 5476502 sekr.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna