Stora Fibermötet

Bygdegården var fylld till praktiskt taget sista plats och de ca 110 åhörarna fick en fyllig information om varför man idag jobbar med fibernät över hela Sverige.
Teknikväxlingen pågår för fullt över hela Sverige och både landsbygd och stad kommer inom några få år att vara beroende av fiberuppkoppling för att ha en fungerande kommunikation.
Det framgick också med all tydlighet att det inte blir billigare att avvakta. Tvärtom – en anslutning i samband med den gemensamma utbyggnaden man vill få till nu är ekonomiskt fördelaktig.
Informationen hölls av Roy Ottoson, projektansvarig för "Fiber till Byn" i Värmland och även Harry Enbom, it-ansvarig på kommunen, deltog.
Styrelsen för Rudskoga Fiber berättade om vad som gjorts hittills och vad som nu krävs för att man ska kunna gå vidare.
Viktigt!
Från och med nu börjar medlemsteckningen förhoppningsvis ta fart så styrelsen kan få ett kvitto på bygdens intresse. Detta är nödvändigt för att man ska kunna fortsätta projektet.
Medlemskap i Rudskoga Fiber är endast en intresseanmälan. Tveka inte – din anmälan har betydelse!
Medlemskap 100 kr till bankgiro 837-9349.
Se också Pdf med föreningens infobroschyr på denna hemsida!

//Styrelsen tackar alla som hade möjlighet att komma till kvällens information!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter