Jobb med kartor och infopärmar

Kartor:
Den senaste månaden har det gjorts en inventering av vilka fastigheter som är åretruntbebodda och vilka som är för fritidsboende.
Varje enskild fastighet har lagts in på ett kartunderlag där vi sedan skissat på ett preliminärt fibernät.
Denna karta har skickats till Infratec och Eltel för offerter.
Detta är steg 1 för att börja utreda kostnaderna.
2 offerter behövs för att söka kanalisationsstödet.

Infopärmar:
Det finns nu en infopärm som delas ut till bykontakterna. Pärmarna är ett stödmaterial som gör att alla fastighetsägare kan få likvärdig information.
Innehållet är granskat av Roy Ottoson, vårt sakkunniga stöd och kommunens projektledare för fiber åt landsbygden.

Till sist:
Antalet intresseanmälningar är nu uppe i 140. Det är glädjande, men vi behöver bli många fler! Det är till syvende och sist antalet som kan påverka installationskostnaderna.

Tänk på att detta är det nät som ger bygden en framtid!

//Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter