Nu startar första grävningen!

Det har varit stiltje på bloggen efter att bidragsansökan skickades in, men det har pågått mycket arbete för att föra projektet framåt.
Sedan vi fått veta att Fortum planerar att lägga ner kabel mellan Skottlanda – Gjordsbol och Skottlanda – Iserud, har det gjorts stora ansträngningar för att se om vi skulle kunna dra nytta av den grävningen för en s k samförläggning .
Det har varit mycket att reda ut. Till exempel vilka fördelar och/eller nackdelar /risker kan finnas i en samverkan? Finansiering? Projektering? Underlag för projektering? Materialanskaffning? Markägaravtal? Erfarenheter från andra liknande projekt? - m m
När vi nu efter bästa förmåga rätat ut alla frågetecken beslutade styrelsen att göra denna samförläggning. Enligt senaste kontakten med Fortum sker grävstart i månadsskiftet augusti - september.
Nu byggs alltså första delen av stamnätet. Från det utgår sedan de enskilda anslutningarna till fastigheterna. Vi undersöker hur snabbt det kan bli möjligt att fiberansluta området.

Kommande deletapper
Troligen kommer utbyggnaden att gå vidare i deletapper. Det är ett stort projekt att skapa ett fibernät och rörelsekapitalet måste också byggas upp.
Vi arbetar nu för en projektering av övriga delar av bygden och kan då se närmare på anslutningskostnaderna. En omfattande och tidskrävande uppgift.
För övrigt måste vi sitta still i båten tills Länsstyrelsen ger besked om kanalisationsstödet.

Leader
Vi kommer också att söka pengar från Leader. Det finns visst stöd att få för kostnader under förberedelsefasen.

Har Du ännu inte lämnat en intresseanmälan? – Tänk på att fiber är nyckeln till modern telekommunikation och därmed till bygdens framtid!

M v h
//Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter