Första fiberskåpen på plats

Lördagen 10 november sattes de första skåpen för fiberanslutning

på plats på sträckan Skottlanda – Tackerud och Skottlanda – Iserud.

Under dagen kunde man se 2 traktorer, 1 traktorgrävare och 4 man

i arbete. En entusiastisk grävare från den yngsta generationen

var också i aktion. "Det är ju egentligen dig vi gräver för!", var det någon

som sa. Så sant som det är sagt – vi gräver för bygdens framtid!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna