Första fiberskåpen på plats

Lördagen 10 november sattes de första fiberskåpen på plats på den sträcka där vi har en samförläggning med Fortums kabelgrävning.
Ännu har vi inte möjlighet att ansluta fastigheterna då det saknas stamnät söder om Skottlandakorset till telestationen. Det som görs nu är en mjukstart av projektet och får ses som en bonus att vi kunnat genomföra.
I början av året får vi besked om vi tilldelas kanalisationsstöd under 2013. Vi är glada att vi hann lämna ansökan redan i våras.
I dagarna väntar vi en offert från Telia/Skanova, vilket är ett steg på vägen för att få veta en preliminär kostnad.
Den 25 oktober var kommunalråden, kommunens It-chef och ansvarige på Fiber i Värmland inbjudna till en träff med styrelsen.
Den ägde rum i Träffpunkten och vi utbytte information runt fiberfrågan.

//Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter