Stor uppslutning då kommunen kallade!

Att rudskogaborna bryr sig om sin bygd bevisades av att ca 70 personer fyllde Bygdegården vid kommunens dialogmöte.

Det blev en givande kväll med ömsesidigt utbyte av information och idéer. Mötet är ett led i den process kommunen vill hålla igång för att utveckla

landsbygden och de mindre orterna så de blir en tillgång även för framtiden. Under året har man t ex i samarbete med

bygderna utvecklat informationen om dessa på kommunens hemsida.

Trafiksäkerhetsåtgärderna stod högt på kvällens agenda och där ingår tanken att på sikt skapa någon form av cykelled

längs väg 204. Båtramp och servicefrågor var också på tapeten.

Som avslutning gav Rudskoga Fiber en information om arbetet som gjorts under året. För tillfället väntar man på besked från

Länsstyrelsen. När något finns att meddela kommer det att stå under föreningens info på denna hemsida.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna