Fiber för framtiden

Rudskoga Fiber ek för höll ett välbesökt årsmöte i Bygdegården. Ett 40-tal medlemmar infann sig för att få den senaste informationen om hur arbetet med kanalisationen fortskrider.
Styrelsen redogjorde för det omfattande förberedelsearbete som lagts ner under året, samt att föreningen med kort varsel lyckades genomföra en samförläggning med Fortum.
Detta innebär att en grov fiberslang med anslutningsskåp nu finns från Skottlanda till Väglösa, Gjordsbol Björkerud och Iserud. Projektet omfattade 7 kilometers grävning. Föreningen väntar under våren besked från Länsstyrelsen om stödpengar för ytterligare två delprojekt.
//Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter