Telia gör egen satsning i tätorten

Enligt besked i dagens NKP kommer Telia att göra en egen satsning på ett stadsnät, oavsett vad politikerna väljer av föreslagna modeller på fiberutbyggnad.

Det valet står mellan ett samarbetsavtal med Telia eller att Kristinehamns Energi tar fram en egen lösning.
Rudskoga Fiber har idag haft ett förnyat informationsutbyte med Telia.
Vi har även haft kontakt med Kristinehamns Energi.
Vårt läge är oförändrat och påverkas inte av vad som sker i tätorten.
Nu gäller det främst fortsatt väntan på besked från Länsstyrelsen
angående de pengar vi sökt.
Vi återkommer när något finns att berätta.
M v h
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter