Lägesrapport

Under sommaren har de byar som nu berörs av kanalisationsstödet kallats till informationsmöten och erbjudits anslutningsavtal.
Sammanlagt tre möten har hållits i Bygdegården för detta och intresset har varit mycket stort.
Antalet ingångna anslutningsavtal kommer nu att helt avgöra fiberutbyggnadens genomförande och slutkostnaderna för den enskilde!
M v h
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter