63 st ingångna anslutningsavtal

Vi har nu fått in 63 st ingångna anslutningsavtal för de byar som ligger i nord – sydligriktning med Konsterud i norr och Grunnebacka i söder.
Det återstår 3 byar som ännu inte rapporterat.
Kristinehamns kommun kommer inom kort att påbörja arbetet med att gräva en fiberanslutning från telestationen till skolan i Grunnebacka.
För byarna som ligger utefter den sträckningen har vi idag en anslutningsgrad på
ca 70 % av fastigheterna, varför vi nu kommer att prioritera dessa byar i vårt projekteringsarbete.
Mvh
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter