Framme i Grunnebacka

Grävningen för fiberanslutning till skolan kommer troligen att bli klar denna vecka.
Förhållandena för markarbeten är ju mycket gynnsamma den här hösten, varför
vi har upplevt att arbetet flutit smidigt.
Om allt går enligt planerna kommer det sedan snart att blåsas fiber till skolan.
Efter att de sista 3 byarna mellan Konsterud och Grunnebacka rapporterat,
kan vi med glädje konstatera att 80 anslutningsavtal nu är skrivna.
Värt att tänka på
Ännu finns chansen för de som bor i berörda byar att ansluta sin fastighet
och därmed komma i åtnjutande av det kanalisationsbidrag som nu finns i projektet!
Dessa bidrag går bara att få en gång för varje sträcka. Den som väljer att ansluta senare får därför ta hela kostnaden själv.
Och ju fler vi blir desto billigare blir det per fastighet!
M v h
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter