Efterlängtad cykelväg!


Det har länge funnits ett stort behov av ett alternativ för cyklister längs väg 204, vår livligt trafikerade genomfartsväg i Rudskoga. Mycket arbete har lagts ner för detta genom åren, men det är ingen lätt fråga att lösa. Nu har en sträcka av 800 m mellan Västra Bjurvik och Bjursnäset byggts genom ett privat initiativ i samarbete med positiva markägare. Kommunen bidrar med inköp av markväv och grus. Häromdagen genomfördes utläggning av markväven och bärlagret med privata krafter och därefter ska väggrus spridas. När vintern och tjälen gjort sitt har vi en fin och trygg cykelsträcka klar till våren 2014. Det kommer inom kort att byggas ytterligare en sträcka – vi återkommer om det! Mycket glädjande!
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna