Aktuellt från fibergrävningen

Vid gårdagen styrelsemöte beslutades att VEAB (Gräv-Per) kommer att få uppdraget att gräva kanalisationen för fastigheterna i byarna Sunnebol, Runnebol, Svensbol och Grunnebacka.
Vi arbetar nu själva med planering och tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen och Trafikverket. För vårt projekt får vi sen hoppas på en sen, kort och torr vinter.
Samtidigt pågår diskussioner med Telia/Skanova hur vi enklast ska få Skottlanda och byarna norrut anslutna till telestationen.
/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter