Det går framåt!

Ännu har inte vintern satt hinder i vägen och grävningarna pågår i god fart för byarna Sunnebol, Runnebol, Svensbol och Grunnebacka.
Projektering pågår för Skottlanda och byarna norr därom.
Fastighetsägare i dessa områden som inte tecknat avtal har ännu möjlighet att anmäla sig.
De som önskar ytterligare information är välkomna att höra av sig till styrelsen!
M v h
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter