Infomöte för fastighetsägare

10 februari kl 18.30
Informationsmöte för fiberutbyggnaden i byarna Gisselbacka, Labacka, Tokebol, Sjötorp, Bässebol och Ugglebol.
Lokal Församlingshemmet.
Välkomna!
/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter