MYCKET VIKTIG INFORMATION!

Till alla fastighetsägare i byarna:
Gjordsbol - Väglösa – Tackerud  - Iserud
Gaterud -  Björkerud – Skottlanda
Björkebolsmon – N Upplanda – Sunnebol
Runnebol – Svensbol - Grunnebacka
Gisselbacka – Ugglebol – Labacka
Tokebol - Sjötorp – Tursåsen och Bässebol.
VIKTIGT MEDDELANDE!
Skanova meddelar att vi måste låsa samtliga här ovan uppräknade byar för
nytecknande senast 15 april! - Ännu finns alltså chansen att gå med!
Skanova skall då börja planera fiberblåsningen och ombyggnaden av stationen
efter de avtal som tecknats med oss.
Fiberblåsningen planeras börja under sommaren.
OBS!
Efter den 15 april kan ingen fastighet i dessa byar teckna sig genom Rudskoga Fiber!
Därefter utgår ej kanalisationsstöd för berörda byar.
Var och en får sedan själv be Skanova om avtal.
Enligt uppgifter från Skanova ställer sig sådan installation väsentligt dyrare
än vad projektet nu kan erbjuda.
/Styrelsen

Ps. Vi har kontaktat Skanova för att få veta vad som händer med telestationen då fibern är klar.
De lämnar ej någon exakt tidsangivelse för avvecklingen.
Vi återkommer med information om kanalisation i Brotorp och Konsterud.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter