Samarbete underlättar projekteringen!

Ett smidigt samarbete med berörda markägare underlättar mycket för oss
och vi vill tacka för allt stöd vi fått.
Projekteringen innebär ett stort arbete, men det är ekonomiskt fördelaktigt
för projektet att vi gör detta själva.
Fundera gärna på hur vi på enklast möjliga sätt kan lägga kanalisationen
i din by!
Kontakter för utsättning av el- och telekablar m m ombesörjer vi.
Läget:
Byarna Gjordsbol – Väglösa – Tackerud och Iserud är färdiggrävda.
Sunnebol – Runnebol – Svensbol och Grunnebacka är färdiggrävda.
Grävning pågår i Gisselbacka och Ugglebol.
Projektering pågår för grävning från Skottlanda till Telestationen i N Upplanda.
Projektering pågår för byarna Labacka – Tokebol – Sjötorp – Bässebol.
M v h
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter