Magisk kväll för Bygdevandring

Inget kan väl vara härligare än att gå i de vackra hagarna i Bjursnäset en varm och solig kväll i juni när konvaljer och syren blommar. Vandringen följde delvis bygatans gamla sträckning och där i grönskan döljer sig bland annat en imponerande välbyggd och  lång stenmur. I Bjursnäset är det för övrigt gott om häftiga monument i form av murar och odlingsrösen av det större formatet.
Man fick också se knektens tjärdal strax bredvid knektstugan höra om skiftande livsöden och om epoken då  jordgubbsodlingarna bredde ut sig på sluttningarna ner mot sjön.  Det är fint att se hur detta värdefulla kulturlandskap vårdas och bevaras idag genom fårbete och att tegarna brukas.
Den första söndagen i juli är det dags för sommarens andra vandring vilken även är årets sista. Den bör du inte missa!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna