Västra stammen klar

Grävningarna under vintern och våren har gått mycket bra och vi fick därmed möjlighet att med Länsstyrelsens godkännande utöka området inom befintligt bidrag. Tack vare det är nu den västra stammen i det närmaste färdig från telestationen i Upplanda till Eriksbol. Vidare utbyggnad på den sträckan kommer att ske i etapp 2. Enligt senaste underrättelser kommer vi att kunna lämna ansökan om ytterligare bidrag till Länsstyrelsen under hösten. Därefter är det ca 6 månaders handläggningstid innan vi kan få något besked om bidraget.

Skottlanda nästa

Vi har nu också påbörjat grävningen i södra Skottlanda och vidare i byarna ner mot telestationen.

Konsterud

Enligt vår preliminära tidsplan kommer grävningen från Gjordbol mot Konsterud att påbörjas i augusti.

Vårt Mål

Huvudmålet är att hela etapp 1, byarna utefter sträckan  Eriksbol – Konsterud skall ha fiber till jul. 

/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter