FIBERINFO VIKTIG O BRÅDSKANDE

Gränser dras nu för nya fiberområden – sista chansen att bli med!
Rudskoga Fiber söker inom kort nya pengar för fortsatt utbyggnad.
Därmed måste gränserna nu fastställas för vilka byar/ områden som kommer att ingå i etapp 2.
Ansökan måste vi göra nu i september men något besked om bidrag kommer inte förrän våren 2015.

Vad krävs för att fastigheten ska komma med?
För att en by skall bli aktuell krävs att merparten av fastigheterna är anmälda.

Riskområden
De som idag ligger i farozonen att ej bli anslutna är fritidshusområden och byar med enstaka eller mycket få anmälningar. - Det finns alltså all anledning att uppmuntra grannen att gå med!
Områden med lågt intresse riskerar att ej komma ifråga på grund av kostnadsskäl.

Mycket viktig information till samtliga fastighetsägare:

• Är fastigheten ej anmäld?

• Finns intresse?

• Viktigt att anmälan görs omgående!

• Kontakta ordf Bengt Pettersson 0551-602 55, 070-517 71 19, gotthem@telia.com

Vad händer sedan?
Förutsatt att sökta bidrag beviljas, är vår avsikt att detta skall bli sista delprojektet i vår regi.
De som senare önskar anslutning får själva ansöka hos Telia.
I dessa fall kommer inget kanalisationsstöd att kunna sökas. Abbonnenten betalar hela kostnaden.

Tillsammans gör vi Rudskoga till en framtidsbygd!
Vårt engagemang har byggt på tron på Rudskoga som en framtidsbygd med de möjligheter och den trygghet som moderna kommunikationer ger för företag och enskilda – fastboende såväl som fritidsboende.

All kunskap vi fått under resans gång har bekräftat, att ett utbyggt fibernät är den avgörande förutsättningen för en fortsatt levande bygd.

Hälsningar
Styrelsen i Rudskoga Fiber Ek. För.

Vill du ha mer information? Kontakta någon i styrelsen eller din bykontakt!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter