Skanova-mötet

Vid byggmötet fick Rudskoga Fiber direktiven för de slutliga förberedelserna inför Skanovas åtkomst till kanalisationen. Det gjordes en detaljgenomgång av projektet och det bekräftades att allt vi gjort var mycket väl godkänt. Vi går nu mot en arbetsintensiv höst på flera plan. Det gäller både det fortsatta praktiska jobbet ute i bygden och den omfattande administrativa delen med dokumentation och myndighetskontakter som vi hela tiden haft att hantera.
Fortsatta grävningar
Samtidigt fortsätter vårt eget arbete med projektering, markavtal och grävningar i norra stammen. Vi ser fram emot ett gott samarbete med markägare så projektet kan löpa på så fort som möjligt. Det underlättar, spar tid och kostnader.
Vårt mål är att alla ska få denna moderna kommunikation till bästa möjliga pris.
/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter