OBS! Nya regler för ansökan

Rudskoga Fiber deltog den 4/9 vid Länsstyrelsens information om de nya bidragsreglerna: 
Från och med nu gäller ett poängsättningssystem för varje fiberförening där anslutningsgraden och föreningens storlek har stor betydelse för att få tillgång till kanalisationsstödet. Varje anmälan kan bli avgörande för möjligheten att få fiber till din fastighet! Det brådskar med anmälningar så vi kan skicka in dokumenten till Länsstyrelsen för etapp 2! 
Något besked om nytt stöd kan dock tidigast erhållas i maj 2015.
För kännedom: Vid förra ansökan godkändes inte att vi sökte på hela området. Det hade heller inte varit genomförbart att bygga ut hela Rudskoga inom den tid de pengarna var tillgängliga för oss. Det vi nu har att hantera i etapp 1 anses ändå vara ett omfattande projekt.
/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter