Till alla nyanmälda!

Det är roligt att vi fått ta emot många nya anmälningar inför etapp 2. Intresset växer och allt fler inser hur viktigt det är med fiber i framtiden. Glädjande att vi har sett en markant ökning av anmälningar även från fritidsboende. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och det stora värdet av en stabil kommunikation gäller idag även fritidsfastigheter. Det gäller både för eget nyttjande och vid ev försäljning. Om fiberanslutning finns eller ej är enligt mäklarna idag en av spekulanternas första frågor. Vi ser fram emot ännu fler anmälningar. Kom ihåg att många anslutningar ger lägre anslutningskostnad /fastighet. 
Vi påminner också alla nyanmälda att betala avgiften till föreningen!
/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter