35 km egen grävning delprojekt 1!
 

De 35 km  vi grävt i egen regi är nu klara och första delprojektets markarbeten är därmed färdiga.
Det aldrig blev problem med hård tjäle så arbetet har gått smidigt hela hösten och vintern.
Vi tackar våra grävare för ett väl utfört jobb och berörda markägare för ett gott samarbete!
/Styrelsen
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter