Mötet 25 Februari 2015

Service
Behovet av att inrätta en s k “Servicepunkt” diskuterades. Landsbygdsrådgivare Mattias Dahlman positiv. Mer info kommer senare.
Trafikverket
På nytt bad vi kommunen hjälpa oss att få 30 km hastighetsbegränsning vid skolan.
Detsamma gäller ombyggnaden av Skottlanda-korset. Någon signal har kommit att frågan rört på sig.
Informerades att ombyggnad av bron vid Tursåsen kan bli aktuell 2016.
Trygghet
Vi efterlyste att kommunen placerar ut hjärtstartare i bygderna utanför tätorten. En angelägen fråga som måste följas upp vad som händer med.
Övriga samhällsfrågor
Kommunens planeringsingenjör informerade om arbetet som skall påbörjas för den nya översiktsplanen. Ett arbete vars resultat kommer att beröra oss alla.
Vad händer nu?
Här uppdateras när något nytt händer.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter