Landsbygdsdialog med kommun

2015-02-25
För fjärde året har kommunen genomfört en samtalsrunda med bygderna utanför centrum.
Meningen är att vi ska få lyfta de frågor som vi vet är viktiga för oss i Rudskoga eller för bygderna i allmänhet. Många bekymmer delar vi med andra utanför tätorten.
Trafikfrågor till exempel har alltid stått högt på agendan. De farliga korsningarna i Grunnebacka och Runnebol är åtgärdade sedan ett par år medan den gamla frågan med farorna i Skottlandakorset kvarstår, liksom våra fortsatta begäran om 30 km hastighetsgräns vid skolan, vilket borde vara en självklarhet! Detta är Trafikverkets vägar, men vi behöver kommunens hjälp för att påverka.
Vi är mycket glada för att kommunen gett visst bidrag till cykelvägen, som kompletterar de stora ideella insatserna från olika håll i bygden. Det blir bra utväxling på skattekronan när man samarbetar så.
I år togs bl a frågan upp om utplacering av hjärtstartare. Mycket angeläget och vi kommer att hålla kontakten för att se om något händer.
Det kommer att finnas en flik här på rudskoga.se som berättar om vilka frågor som tagits upp och vad som förhoppningsvis händer.
Årets Dialogmöte råkade tyvärr hamna mitt i sportlovsveckan, men man får ändå säga att det var mycket välbesökt.
Alldeles speciellt roligt var det att många ungdomar var där! Det noterades särskilt av kommunens representanter.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna