Välbesökt Årsmöte

2015-03-12
Välbesökt Årsmöte
Intresset för utbyggnaden är fortsatt stort. Det var riktigt glädjande att så många kom till årsmötet och att vi också fick se många nya ansikten.
Styrelsen försökte ge kort en inblick i den tunga administrativa delen av arbetet, en del som är helt osynlig från utsidan, men som hela tiden pågår.
Nu arbetar vi parallellt med slutredovisning av etapp 1 och ansökan för etapp 2.
Vi fick intrycket att det finns förståelse för att det är ett omfattande och komplicerat arbete att bygga en ny infrastruktur.
Anders Jönsson, Grens Gård, blev invald som ny medlem i styrelsen. Vi ser fram emot att Anders nu är med oss på den fortsatta resan!
/Styrelsen
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter