Cykelleden etapp 1 invigd!

2015-04-21
Vilken rolig och solig invigning det blev den 21 april! Och vilken vacker väg vi får!
Ja, tänk vad det går att åstadkomma när viljan finns.
Tack vare många goda krafter i form av privata gåvor, Hembygdsföreningens medel,
ideellt arbete, sponsring från företag, allmänt låga omkostnader och kommunens bidrag
har vi nu invigt första etappen av gång och cykelleden.
Alla markägare har dessutom gratis upplåtit mark – stort tack till er alla!
Gösta Carlsson, Revsten som varit en stöttepelare för projektet,
klippte bandet tillsammans med glada skolbarn och många närvarande rudskogabor.
Kommunens representant Conny Wolbe talade och sade, att “här kommer skattemedel för 100 00 kr
att ge resultat för 400 000 kr”. För en vanlig cykelled byggd av allmänna medel räcker detta inte ens till förstudien!
Efter bandklippning drog det långa tåget iväg till den blivande infoplatsen vid Svensbol.
 
Det har byggts två strategiska förbindelselänkar på sammanlagt 1.6 km, som knyter samman
vårt äldre vägnät till 9 km G/C-väg.
Nästa år hoppas vi Trafikverket gör den planerade ombyggnaden av bron vid Turesåsen.
Men redan idag går det att med viss hjälp av Rid-och Vandringsleden färdas från Edet till Gottbol.
Kompletterande grusning kommer att göras på vissa sträckor och allt kommer att skyltas med tiden.
Leden används redan flitigt av både skolbarn och motionärer och tillsammans med vårt
byavägnät norr om 204:an finns möjlighet till många härliga turer.
Så snart det går kommer nya etapper att byggas.
 
Flera Värmlandstidningar var med på invigningen liksom även tidningen Land.
Vi ses på leden i sommar!
 
Ps
Observera att all motorfordonstrafik är helt förbjuden på de 2 nya sträckorna liksom på alla gång och cykelvägar!
T ex EU-mopeder och fyrhjulingar är olämpliga även ur slitagesynpunkt.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna