Läget med vår fiberutbyggnad 

Läget med vår fiberutbyggnad den 31 jan 2016
Östra stammen , byarna i sträckan Upplanda till och med  Skagersbrunn , är nu färdiggrävd och överlämnad till Skanova för fiberblåsning och idriftsättning. När detta kommer att ske vet vi inte idag och har ingen möjlighet att kunna påverka.
Likaså är Kolerud och Rävåsen färdiga och överlämnade till Skanova.
Grävningar pågår nu på sträckan Linnevallstorp , Frosterud till och med Käbberud.
Om ingen kyla kommer tillbaka är området färdigt inom 1-2 veckor.
Samtidigt påbörjas planeringen för Bjursnäset, Bjurvik  mot Håkannäs.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter