Mötet 9 Mars 2016

Landsbygdsdialog 16-03-09
Det blev en fullmatad kväll när kommunens representanter kom till Bygdegården för årets Landsbygdsdialog. Det finns små positiva tecken på att landsbygdsfrågorna kan få litet mer uppmärksamhet i kommunen, något som är viktigt för att service och boende ska kunna fungera utanför tätorten.

Efter våra tidigare önskemål om bättre kommunikation i dessa frågor, föreslås en opolitisk Landsbygdsgrupp med representanter från de olika kommundelarna och berörda tjänstemän.

F ö gavs information om Landsbygdsmillionen, diskussion om trafiksäkerhetsfrågor (30 km vid skolan, bristen på säkerhet i Skottlandakorset, ombyggnad av bron i Tursåsen 2016), allmänna kommunikationer, arbetet med nya översiktsplanen, medborgarlöften m m. Sammanfattningsvis var det ett välbesökt möte som var både lättsamt och intressant.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter