Kul på rasterna i Grunnebacka skola

När det ringer till rast i Grunnebacka skola är det många snabba fötter som sätter kurs mot den populära lekkullen på skolgården. Kullen är centrum för många roliga lekar och när höstterminen började väntade en fin present på barnen, för under sommaren hade den blivit ännu större, grönare och roligare. Delägarna i Rudskoga Energi, som engagerar sig för skolan och bygden, hade ordnat den glada överraskningen. 
De hade fört på ytterligare 250 kubikmeter jord som rejält ökat höjd och omfång och sedan täckt hela härligheten med 540 kvadratmeter ny färdig gräsmatta, en gåva från Rudskoga Energi och andra företag i bygden har skänkt transporter, maskininsatser och jord.  Jorden vägde uppskattningsvis 125 ton och gräsmattan ytterligare 10 ton, så det har gått åt ordentliga doningar.
Den häftiga rutschkanan på kullen är en tidigare gåva av Rudskoga Energi. Och skulle det sedan komma snö i vinter blir den både kronan på verket och pricken över “i” för då blir det fart på pulkaåkningen!
 
Skolgården har gott om olika lekmöjligheter tack vare Föräldraföreningen, ibland med stöd av företag i bygden. Sedan minst fyrtio år har det varit tradition att Föräldraföreningens resurser och gemensamma arbetsinsatser gått till att förbättra och underhålla barnens rastmiljö. Allt för att barnen ska ha kul!

loading...

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna