Informationskväll med kommunen

Vid ett allmänt möte i Bygdegården informerade tjänstemän från kommunens planavdelning om den nya översiktsplanen. Det finns nu ett förslag och vi fick tillfälle att lämna synpunkter. Beträffande Rudskoga föreslår man åtta så kallade LIS-områden vid Skagern (LIS =Landsbygdsutvckling I Strandnära Lägen). På ett sådant områdes finns det större möjligheter få tillstånd att bygga sjönära eller göra andra anläggningar inom strandskyddad mark för den markägare som eventuellt vill göra detta. I övrigt är det 100 m strandskydd. Det finns nu tid fram till den 28 februari att lämna synpunkter på planen till kommunen. Det färdiga planförslaget kommer att presenteras vid senare tillfälle under våren.
Drygt 50 personer hade kommit till Bygdegården så intresset var stort.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna