Aktuellt

Är du intresserad av att driva glasskiosken i Gottbol i sommar?
Just nu finns det nämligen ingen som driver kiosken till sommaren vilket är väldigt tråkigt. Är du intresserad av att sälja glass mm så finns vagnen som stod där förra säsongen tillgänlig för utlåning. Här kan du se en bild på vagnen!
Kontakta Camilla Thorén för mer
information 070-62 41 444 

tips! 
 

Info skagerns vattennivå - Juni 2018 

Nivån blev något lägre än önskat efter att Gullspångs kraftverk kördes vecka 22. Orsaken var att vi missbedömde hur snabbt tillrinningen lägre norrut i vattensystemet skulle minska och vi kunde inte fylla på från Letälven i den takt vi räknat med. Tyvärr tillåter inte vattendomen att vi korrigerar tappningen eller stoppar tidigare när vi väl har startat. Tappningen ska vara densamma under en hel vecka fram till 20 augusti. Sedan kraftverket stoppades har vi fyllt på med det vatten vi har tillgängligt, men har bara stigit ca 5 cm. Förutom minimitappningen i Gullspång, avdunstar mer vatten än vanligt och det är troligt att det är många som pumpar vatten ur Skagern. Varje enskild gör igen större skillnad, men alla tillsammans blir märkbart.
Den närmaste tiden kommer vi fylla på med vatten från Letälven på vardagar. Det innebär att nivån i Skagern stiger några cm under veckan och sjunker sedan en eller två cm under helgen.
Det finns idag inga planer på att starta den stora turbinen i Gullspång och sänka nivån ytterligare före hösten.
Nivån är idag den 14 jun +68,61m och det är min förhoppning att nuvarande vattennivå inte hindrar någon från planerade aktiviteter även om det blir lite besvärligare än om nivån varit 20 cm högre.

/Claes Kjörk, Fortum