Bygdevandring

Våra populära Bygdevandringar är något för dig som vill få veta mer om
Rudskogabygden och få umgås i enkel och trevlig gemenskap.
Målet är alltid en överraskning.
Vi går max 3 km.
Samling vid Rudskogaslöjdarna kl 18 första söndagen i juni och första söndagen i juli.
Ta med fika!

Varmt välkomna alla fastboende och sommarboende med vänner!

Rudskoga Hembygdsförening