Föräldraföreningen

Grunnebacka Skola

Grunnebacka Föräldraförening har ett nära samarbete med skolan, föräldrar och barn.

Vi anordnar olika aktiviteter t ex en brännbollskväll då föräldrar och barn möts i en match.

Vi har även Grunnebackadagen då det städas och rensas på skolgården.

Vid 1:a advent står barnen och säljer egenbakat bröd vid Rudskogaslöjdarna.

Inkomsten går bland annat till en vinteraktivitetsdag och vårens skolresa.

Medlemsavgiften och alla inkomster går nästintill oavkortat till barnens aktiviteter och utrustning till  skolgården mm.

Städdag Grunnebackaskola hösten 2016

Föräldraföreningen på Grunnebacka skola ordnar årligen en städdag för att hålla vår fina skolgård i ordning, där alla föräldrar bjuds in att närvara. I år oljade vi in bänkar och staket, rensade ogräs, målade aktivitetsrutor till barnen samt ordnade nya sittbänkar till grillplatsen. Bänkarna är sponsrade av några företag från Rudskoga. Det var god uppslutning från föräldrar och även barn som jobbade denna härliga söndagsförmiddag.

Kontaktperson
Ordförande
Paula Dahlin 073-7287734

Vice ordförande
Pasi Kärki 076-831 00 46