LRF - Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP.
 

Rudskoga lokalavdelning

I vår lokalavdelning har vi som målsättning att erbjuda varierande aktiviteter utifrån våra medlemmars önskemål. Önskemål tas fram för allt upp vid årsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Vi vill att lokalavdelningen ska vara en naturlig mötesplats i bygden där alla känner sig välkomna.
I lokalavdelningen finns utrymme både för sociala aktiviteter som sommarträffar, betessläpp, perennförsäljning, men också kompetensutvecklande aktiviteter som seminarier, studiecirklar och mycket annat.

Rudskoga lokalavdelning ingår i Kristinehamns kommungrupp tillsammans med Kristinehamnsorten, Vike och Ölmes lokalavdelningar. Kommungruppen hanterar frågor som rör markägare och företagare på kommunal nivå.

Kontaktperson
Per-Olov Svensson
070-515 26 03

Vill du bli medlem eller veta mer om LRF, klicka på LRF-loggan

här nedan.