Rudskoga Fiber

Som en följd av det stora intresset för fiberanslutning bildades Rudskoga Fiber ekonomisk förening år 2011 och arbetet har sedan dess pågått oavbrutet.
Delprojekt 1 tas i bruk vintern 2015. Den avslutande utbyggnaden kommer att genomföras så snart sökta medel för denna etapp står till förfogande.
Fiberanslutning är idag lika viktig för fritidshus som för fastboende och vi uppmanar alla att nogsamt ta del av vår information 
M v h
Styrelsen 


Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Så länge föreningen är aktiv är det VIKTIGT att ALLA betalar medlemsavgift!
För det fortsatta arbetet måste det finnas ett aktuellt medlemsregister som är komplett..
Styrelsen uppmanar alla att nu betala årsavgiften.
Årsavgiften 100 kr betalas till bg 837-9349
Fortsatt viktigt med nya medlemmar!
För varje anmäld fastighet minskar anslutningskostnaden i området!
 

2015 Etappmål 1

loading...

2014 Vi gräver vidare

loading...


2013 Projektet fortsätter

 Fibergrävning Skottlanda – Gjordsbol 2012

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2016-07-10
Ny fiberinformation

Samtliga i Rudskoga etapp 2, med undantag av ca 10 st , är nu installerade och kan beställa operatör.
Relacom kommer tillbaka efter semester den 15 augusti och gör färdigt resterande installationer.
För de nyanmälda fastigheterna kommer grävning av kanalisation pågå under sommaren och med förhoppning att kunna blåsa fiber och driftsättas under slutet av augusti.
Rudskoga Fiber önskar er en trevlig fiberstart för etapp 2 och en skön sommar!

Läs hela inlägget »
2016-06-08
När är fibern klar?
2016-05-05
Sista anmälningsdag för fiber
2016-03-20
Fiberblåsning
2016-03-17
Årsmötet