Aktuellt

loading...

 Välkommen att upptäcka

 RUDSKOGA

 en aktiv och levande landsbygd i sydöstra Värmland!

Rudskoga IF har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för Landsbydsutveckling för renovering och upprustning av Elljusspår.
Tack för det och samarbetet med Värmlands Länsstyrelse.

Hänt i bygden 

2012 > 01

Som en följd av det stora intresset vid informationsmötet som hölls i Bygdegården i december 2011 har nu Rudskoga Fiber ekonomisk förening registrerats hos Bolagsverket med syfte att arbeta för en utbyggnad av ett fibernät i Rudskogabygden.

Vi återkommer löpande med mera information på hemsidan.

 

För att åstadkomma ett fibernät kommer det att krävas ett stort engagemang i bygden och de som vill hjälpa till i detta projekt är varmt välkomna!

 

Rudskoga Fiber ek för

gm Robert Sakuth ordf.

070 5174279

Göran Ivarsson

070 5476502 sekr.

Visa hela nyheten »

Det har nu gått snart ett år sedan starten på Rudskoga Ungdomsgård och vi behöver förstärka ledarkåren med några ledare, vikarier eller ordinarie. Som vikarie är du ideelt på ungdomsgården tre till fyra gånger per termin för att hålla dig uppdaterad på var som händer och träffa alla underbara ungdomar som besöker oss.

 

Ungdomsverksamhet var något helt nytt för många av ledarna så man ska inte känna sig begränsad av att man inte har erfarenhet. 

 

Tveka inte - Maila webmaster för Rudskoga.se så förmedlas kontakt med Bygdegårdsföreningens ungdomssektion som ger mer information eller kom och besök oss på Ungdomsgården för att se hur vi har det och få mer information om hur kul det är att vara ledare.

Visa hela nyheten »