Aktuellt

loading...

 Välkommen att upptäcka

 RUDSKOGA

 en aktiv och levande landsbygd i sydöstra Värmland!

Rudskoga IF har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för Landsbydsutveckling för renovering och upprustning av Elljusspår.
Tack för det och samarbetet med Värmlands Länsstyrelse.

Hänt i bygden 

2014 > 02

Förnybar energi ligger i tiden och den här kvällen var det många som tog chansen att få veta allt om
möjligheterna med solceller och solfångare. Utvecklingen börjar nu ta fart på allvar även i Sverige.
115 åhörare lyssnade med stort intresse till information om olika typer av anläggningar,
ekonomi och bidragsmöjligheter med mera.
Kvällens huvudföreläsare var Lars Andrén, en av landets främsta sakkunniga inom området.
Föreläsningen hölls i kyrkan då Bygdegården inte hade räckt till en sådan här kväll.
Arrangemanget var ett samarbete mellan Rudskoga LRF, Energirådgivaren i Kristinehamns kommun
och Svenska Kyrkan.
En lyckad kväll som gav mycket att fundera på!

Visa hela nyheten »

När kommunen kallar till samtal runt bygdens utveckling och framtid är det alltid väl fyllt på stolarna i Bygdegården.
Trots allt spännande som händer på OS i Sotji de här dagarna kom ca 55 personer denna onsdagskväll.
Mötet inleddes med en redogörelse för vad som blivit verklighet under 2013 och det aktuella läget för frågor som är under behandling.
Fortsatt samarbete mellan bygden och kommunen för utbyggnad av cykelvägen, en trolig förändring av strandskyddet från 300 m till 100 m,
specifika problem runt landsbygdens fiberutbyggnad, förbättringar av trafiksäkerheten (kommunen tar upp dessa med Trafikverket), informationsskylt,
båtramp och mycket mer – se där en del av allt som diskuterades under kvällen. Kommunens tjänstemän fick åtskilligt med sig att utreda.
Landsbygdsträffarna innebär ett trevligt och meningsfullt sätt att mötas och de har blivit ett viktig länk för landsbygden att nå kommunen.
En redogörelse för kvällens ämnen finns på www.kristinehamn.se

Visa hela nyheten »

Svenska Kyrkan har för avsikt att sälja vårt församlingshem.
Bygdens organisationer möttes på torsdagskvällen för att påbörja en idéprocess om
eventuella framtida lösningar.

Visa hela nyheten »