Aktuellt

loading...

 Välkommen att upptäcka

 RUDSKOGA

 en aktiv och levande landsbygd i sydöstra Värmland!

Rudskoga IF har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för Landsbydsutveckling för renovering och upprustning av Elljusspår.
Tack för det och samarbetet med Värmlands Länsstyrelse.

Hänt i bygden 

2014 > 03

Att “Bygden behöver Butiken” är verkligen så sant som det är sagt.
Vad vore Rudskoga utan grundservice – lanthandel – skola och barnomsorg?
Den frågan kräver ingen längre utredning till svar – säkert en mer eller mindre öde bygd.

När ICA-epoken nu upphörde efter att familjen Andersson förtjänstfullt varit bygdens
handlare i hela 48 år, är vi alla glada och tacksamma att Mattias Gylebrandt och Maria
Blomqvist nu satsar på att ta över med konceptet Handlar’n!

Det bästa stödet vi kan ge Mattias och Maria är att fastboende och fritidsboende
blir goda kunder i butiken, då kommer den att leva vidare och utvecklas.
Och tänk på att varje krona vi använder lokalt är en investering i bygdens framtid!
Lycka till!

Visa hela nyheten »