Aktuellt

loading...

 Välkommen att upptäcka

 RUDSKOGA

 en aktiv och levande landsbygd i sydöstra Värmland!

Rudskoga IF har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för Landsbydsutveckling för renovering och upprustning av Elljusspår.
Tack för det och samarbetet med Värmlands Länsstyrelse.

Hänt i bygden 

2015 > 03

2015-02-27
Vardagstrevligt på Efter Jobbet Grunnebackagården!
Februariträffen visade än en gång att vi gärna vill få tillfälle att träffas för att prata en stund över en fika och en macka.
Att avrunda veckan tillsammans och alltid får man reda på något nytt eller kläcker nya idéer om vad som kan göras.
Januariträffen
Ibland blir det ett tema för träffen och i januari var det Handlar’ns tur där Mattias och Maria berättade om vad de har att erbjuda och om vad de vill utveckla i butiken. De har redan visat ett stort engagemang och säkert blir det spännande under året. Vår uppgift är att visa att vi vill ha butiken – det vill säga handla där! – och sen kan det bara bli bättre.
Februariträffen
Från och med nu heter huset Grunnebackagården! Passande nog hade Anders Höglund gjort en grundlig forskning om husets tidigare historia som skola och församlingshem och de som verkat där. En intressant presentation med många gamla bilder. De som var på träffen kunde bidra med egna minnen och uppgifter till bilderna. Anders efterlyser också mer material! Se hans kontaktuppgifter på fliken Fotoefterlysningen!
Sista fredagen i mars blir det ett nytt tillfälle för alla åldrar att ses Efter Jobbet!
 

Visa hela nyheten »

2015-02-25
För fjärde året har kommunen genomfört en samtalsrunda med bygderna utanför centrum.
Meningen är att vi ska få lyfta de frågor som vi vet är viktiga för oss i Rudskoga eller för bygderna i allmänhet. Många bekymmer delar vi med andra utanför tätorten.
Trafikfrågor till exempel har alltid stått högt på agendan. De farliga korsningarna i Grunnebacka och Runnebol är åtgärdade sedan ett par år medan den gamla frågan med farorna i Skottlandakorset kvarstår, liksom våra fortsatta begäran om 30 km hastighetsgräns vid skolan, vilket borde vara en självklarhet! Detta är Trafikverkets vägar, men vi behöver kommunens hjälp för att påverka.
Vi är mycket glada för att kommunen gett visst bidrag till cykelvägen, som kompletterar de stora ideella insatserna från olika håll i bygden. Det blir bra utväxling på skattekronan när man samarbetar så.
I år togs bl a frågan upp om utplacering av hjärtstartare. Mycket angeläget och vi kommer att hålla kontakten för att se om något händer.
Det kommer att finnas en flik här på rudskoga.se som berättar om vilka frågor som tagits upp och vad som förhoppningsvis händer.
Årets Dialogmöte råkade tyvärr hamna mitt i sportlovsveckan, men man får ändå säga att det var mycket välbesökt.
Alldeles speciellt roligt var det att många ungdomar var där! Det noterades särskilt av kommunens representanter.

Visa hela nyheten »