Aktuellt

loading...

 Välkommen att upptäcka

 RUDSKOGA

 en aktiv och levande landsbygd i sydöstra Värmland!

Rudskoga IF har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för Landsbydsutveckling för renovering och upprustning av Elljusspår.
Tack för det och samarbetet med Värmlands Länsstyrelse.

Hänt i bygden 

2018 > 01

Det är skarpt läge för att se på hur lösningen av samlingslokal ska se ut i framtiden. Nuvarande ägande av Gg går mot sitt slut och det är nu vi måste se på vilka behov och möjligheter som kan finnas framöver. En första diskussion ägde rum vid ett välbesökt möte i Gg där man enades om att det nu måste bli en process för att utreda frågan för att snart komma fram till bästa möjliga beslut.

Visa hela nyheten »

Vid ett allmänt möte i Bygdegården informerade tjänstemän från kommunens planavdelning om den nya översiktsplanen. Det finns nu ett förslag och vi fick tillfälle att lämna synpunkter. Beträffande Rudskoga föreslår man åtta så kallade LIS-områden vid Skagern (LIS =Landsbygdsutvckling I Strandnära Lägen). På ett sådant områdes finns det större möjligheter få tillstånd att bygga sjönära eller göra andra anläggningar inom strandskyddad mark för den markägare som eventuellt vill göra detta. I övrigt är det 100 m strandskydd. Det finns nu tid fram till den 28 februari att lämna synpunkter på planen till kommunen. Det färdiga planförslaget kommer att presenteras vid senare tillfälle under våren.
Drygt 50 personer hade kommit till Bygdegården så intresset var stort.

Visa hela nyheten »