Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2012 > 03

Den senaste veckan efter Stora Fibermötet har vi sett en glädjande tillströmning av medlemmar i föreningen.
Om trenden håller i sig dröjer det inte länge förrän vi på allvar kan tränga in i det här stora projektarbetet.
Tänk på att din anmälan kan göra skillnad!
Vi märker ett stort intresse i bygden och styrelsen får många frågor.
Det kommer också att skapas ett nät av bykontakter som hjälper till med informationen.
Alla bykontakter kommer att få tillgång till infomaterial och jobba tillsammans med styrelsen.

M v h
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Bygdegården var fylld till praktiskt taget sista plats och de ca 110 åhörarna fick en fyllig information om varför man idag jobbar med fibernät över hela Sverige.
Teknikväxlingen pågår för fullt över hela Sverige och både landsbygd och stad kommer inom några få år att vara beroende av fiberuppkoppling för att ha en fungerande kommunikation.
Det framgick också med all tydlighet att det inte blir billigare att avvakta. Tvärtom – en anslutning i samband med den gemensamma utbyggnaden man vill få till nu är ekonomiskt fördelaktig.
Informationen hölls av Roy Ottoson, projektansvarig för "Fiber till Byn" i Värmland och även Harry Enbom, it-ansvarig på kommunen, deltog.
Styrelsen för Rudskoga Fiber berättade om vad som gjorts hittills och vad som nu krävs för att man ska kunna gå vidare.
Viktigt!
Från och med nu börjar medlemsteckningen förhoppningsvis ta fart så styrelsen kan få ett kvitto på bygdens intresse. Detta är nödvändigt för att man ska kunna fortsätta projektet.
Medlemskap i Rudskoga Fiber är endast en intresseanmälan. Tveka inte – din anmälan har betydelse!
Medlemskap 100 kr till bankgiro 837-9349.
Se också Pdf med föreningens infobroschyr på denna hemsida!

//Styrelsen tackar alla som hade möjlighet att komma till kvällens information!

Läs hela inlägget »

Idag skickades ca 500 brev till bygdens samtliga fastighetsägare – såväl fastboende som fritidsboende.
Breven innehåller informationsfolder samt en inbjudan till det Stora Fibermötet i Bygdegården den 14 mars.
Vi har fått adresserna från kommunens förteckning över fastighetsägare och hoppas att vi genom detta når alla. - Kontakta någon i styrelsen om du inte fått brevet senast vid slutet av vecka 10!
Ett vägskäl
Ska fibernätet bli verklighet krävs det nu ett aktivt intresse så att styrelsen får en uppfattning om bygdens vilja.
Vi hoppas det nu kommer många medlemsanmälningar till föreningen! Detta för att vi ska få en uppfattning om det är meningsfullt att jobba vidare och även börja bygga upp den ekonomi som behövs för ansökan och projektering.

Seriöst intresserad? - Kanske intresserad, men vill ta ställning längre fram?
Dina 100 kr till medlemskap är en investering för bygdens framtid!
Bankgiro Rudskoga Fiber ek för 837-9349

Nu ligger bollen hos er fastighetsägare!

//Styrelsen

Läs hela inlägget »