Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2012 > 04

Kartor:
Den senaste månaden har det gjorts en inventering av vilka fastigheter som är åretruntbebodda och vilka som är för fritidsboende.
Varje enskild fastighet har lagts in på ett kartunderlag där vi sedan skissat på ett preliminärt fibernät.
Denna karta har skickats till Infratec och Eltel för offerter.
Detta är steg 1 för att börja utreda kostnaderna.
2 offerter behövs för att söka kanalisationsstödet.

Infopärmar:
Det finns nu en infopärm som delas ut till bykontakterna. Pärmarna är ett stödmaterial som gör att alla fastighetsägare kan få likvärdig information.
Innehållet är granskat av Roy Ottoson, vårt sakkunniga stöd och kommunens projektledare för fiber åt landsbygden.

Till sist:
Antalet intresseanmälningar är nu uppe i 140. Det är glädjande, men vi behöver bli många fler! Det är till syvende och sist antalet som kan påverka installationskostnaderna.

Tänk på att detta är det nät som ger bygden en framtid!

//Styrelsen

Läs hela inlägget »