Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2012 > 09

Det har varit stiltje på bloggen efter att bidragsansökan skickades in, men det har pågått mycket arbete för att föra projektet framåt.
Sedan vi fått veta att Fortum planerar att lägga ner kabel mellan Skottlanda – Gjordsbol och Skottlanda – Iserud, har det gjorts stora ansträngningar för att se om vi skulle kunna dra nytta av den grävningen för en s k samförläggning .
Det har varit mycket att reda ut. Till exempel vilka fördelar och/eller nackdelar /risker kan finnas i en samverkan? Finansiering? Projektering? Underlag för projektering? Materialanskaffning? Markägaravtal? Erfarenheter från andra liknande projekt? - m m
När vi nu efter bästa förmåga rätat ut alla frågetecken beslutade styrelsen att göra denna samförläggning. Enligt senaste kontakten med Fortum sker grävstart i månadsskiftet augusti - september.
Nu byggs alltså första delen av stamnätet. Från det utgår sedan de enskilda anslutningarna till fastigheterna. Vi undersöker hur snabbt det kan bli möjligt att fiberansluta området.

Kommande deletapper
Troligen kommer utbyggnaden att gå vidare i deletapper. Det är ett stort projekt att skapa ett fibernät och rörelsekapitalet måste också byggas upp.
Vi arbetar nu för en projektering av övriga delar av bygden och kan då se närmare på anslutningskostnaderna. En omfattande och tidskrävande uppgift.
För övrigt måste vi sitta still i båten tills Länsstyrelsen ger besked om kanalisationsstödet.

Leader
Vi kommer också att söka pengar från Leader. Det finns visst stöd att få för kostnader under förberedelsefasen.

Har Du ännu inte lämnat en intresseanmälan? – Tänk på att fiber är nyckeln till modern telekommunikation och därmed till bygdens framtid!

M v h
//Styrelsen

Läs hela inlägget »