Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2013

Vid gårdagen styrelsemöte beslutades att VEAB (Gräv-Per) kommer att få uppdraget att gräva kanalisationen för fastigheterna i byarna Sunnebol, Runnebol, Svensbol och Grunnebacka.
Vi arbetar nu själva med planering och tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen och Trafikverket. För vårt projekt får vi sen hoppas på en sen, kort och torr vinter.
Samtidigt pågår diskussioner med Telia/Skanova hur vi enklast ska få Skottlanda och byarna norrut anslutna till telestationen.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Bengt Larsson, från Länsstyrelsen i Örebro och en auktoritet i fiberfrågor, var inbjuden som talare vid informationskvällen i församlingshemmet den 31 oktober.
Det kristallklara budskapet var, att om vi värnar om bygdens framtid finns inget annat val än fibernät och att man inte kan räkna med att staten, kommunen eller kommersiella aktörer gräver på landsbygden.
Det gäller att kavla upp ärmarna själva!
Genom att delta i Rudskoga Fibers projekt får man del av de bidrag som finns att få.
Dessa bidrag utgår ej för anslutning i efterhand.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Grävningen för fiberanslutning till skolan kommer troligen att bli klar denna vecka.
Förhållandena för markarbeten är ju mycket gynnsamma den här hösten, varför
vi har upplevt att arbetet flutit smidigt.
Om allt går enligt planerna kommer det sedan snart att blåsas fiber till skolan.
Efter att de sista 3 byarna mellan Konsterud och Grunnebacka rapporterat,
kan vi med glädje konstatera att 80 anslutningsavtal nu är skrivna.
Värt att tänka på
Ännu finns chansen för de som bor i berörda byar att ansluta sin fastighet
och därmed komma i åtnjutande av det kanalisationsbidrag som nu finns i projektet!
Dessa bidrag går bara att få en gång för varje sträcka. Den som väljer att ansluta senare får därför ta hela kostnaden själv.
Och ju fler vi blir desto billigare blir det per fastighet!
M v h
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vi har nu fått in 63 st ingångna anslutningsavtal för de byar som ligger i nord – sydligriktning med Konsterud i norr och Grunnebacka i söder.
Det återstår 3 byar som ännu inte rapporterat.
Kristinehamns kommun kommer inom kort att påbörja arbetet med att gräva en fiberanslutning från telestationen till skolan i Grunnebacka.
För byarna som ligger utefter den sträckningen har vi idag en anslutningsgrad på
ca 70 % av fastigheterna, varför vi nu kommer att prioritera dessa byar i vårt projekteringsarbete.
Mvh
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Under sommaren har de byar som nu berörs av kanalisationsstödet kallats till informationsmöten och erbjudits anslutningsavtal.
Sammanlagt tre möten har hållits i Bygdegården för detta och intresset har varit mycket stort.
Antalet ingångna anslutningsavtal kommer nu att helt avgöra fiberutbyggnadens genomförande och slutkostnaderna för den enskilde!
M v h
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vid ett extra insatt möte i kommunstyrelsen beslutades att kommunen skall teckna ett samverkansavtal med Telia /Skanova.
Alternativet var att låta Kristinehamns Energi AB sköta utbyggnaden, vilket nu inte blir fallet.

Läs hela inlägget »

Föreningen har nu tecknat ett grovprojekteringsavtal med Skanova.
// Rudskoga Fiber, styrelsen

Läs hela inlägget »

I slutet av april meddelade Länsstyrelsen att bidrag beviljats till följande etapper:
Från Telestationen vid Upplanda till Skottlandakorset.
Här ansluter man till den stamledning som 2012 lades ner från Skottlandakorset mot Gjordsbol och Iserud.
Nästa etapp blir från Telestationen mot Grunnebacka.
Bidrag beviljat även för Gjordsbol till Konsterud.
Nu börjar ett intensivt jobb med organisation, upphandlingar och avtalsskrivande. Alla berörda fastighetsägare kontaktas enskilt.
Det blir nödvändigt att många engagerar sig. Skönt att det äntligen blir verkstad i projektet – nu hugger vi i för att bygga framtiden!
//Rudskoga Fiber, styrelsen

Läs hela inlägget »

Enligt besked i dagens NKP kommer Telia att göra en egen satsning på ett stadsnät, oavsett vad politikerna väljer av föreslagna modeller på fiberutbyggnad.

Det valet står mellan ett samarbetsavtal med Telia eller att Kristinehamns Energi tar fram en egen lösning.
Rudskoga Fiber har idag haft ett förnyat informationsutbyte med Telia.
Vi har även haft kontakt med Kristinehamns Energi.
Vårt läge är oförändrat och påverkas inte av vad som sker i tätorten.
Nu gäller det främst fortsatt väntan på besked från Länsstyrelsen
angående de pengar vi sökt.
Vi återkommer när något finns att berätta.
M v h
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Rudskoga Fiber ek för höll ett välbesökt årsmöte i Bygdegården. Ett 40-tal medlemmar infann sig för att få den senaste informationen om hur arbetet med kanalisationen fortskrider.
Styrelsen redogjorde för det omfattande förberedelsearbete som lagts ner under året, samt att föreningen med kort varsel lyckades genomföra en samförläggning med Fortum.
Detta innebär att en grov fiberslang med anslutningsskåp nu finns från Skottlanda till Väglösa, Gjordsbol Björkerud och Iserud. Projektet omfattade 7 kilometers grävning. Föreningen väntar under våren besked från Länsstyrelsen om stödpengar för ytterligare två delprojekt.
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Föreningen håller årsmöte onsdagen 13 mars kl 18 i Bygdegården.
Ett viktigt tillfälle för att ta del av senaste informationen och att diskutera fiberfrågor i allmänhet!
Vi ser fram emot stor uppslutning!

//Styrelsen

Ps Sedan en tid har det varit nyhetstorka på Fiberbloggen beroende på att inget nytt har hänt!
Det är väntans tider...

Läs hela inlägget »