Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2013 > 05

Vid ett extra insatt möte i kommunstyrelsen beslutades att kommunen skall teckna ett samverkansavtal med Telia /Skanova.
Alternativet var att låta Kristinehamns Energi AB sköta utbyggnaden, vilket nu inte blir fallet.

Läs hela inlägget »

Föreningen har nu tecknat ett grovprojekteringsavtal med Skanova.
// Rudskoga Fiber, styrelsen

Läs hela inlägget »

I slutet av april meddelade Länsstyrelsen att bidrag beviljats till följande etapper:
Från Telestationen vid Upplanda till Skottlandakorset.
Här ansluter man till den stamledning som 2012 lades ner från Skottlandakorset mot Gjordsbol och Iserud.
Nästa etapp blir från Telestationen mot Grunnebacka.
Bidrag beviljat även för Gjordsbol till Konsterud.
Nu börjar ett intensivt jobb med organisation, upphandlingar och avtalsskrivande. Alla berörda fastighetsägare kontaktas enskilt.
Det blir nödvändigt att många engagerar sig. Skönt att det äntligen blir verkstad i projektet – nu hugger vi i för att bygga framtiden!
//Rudskoga Fiber, styrelsen

Läs hela inlägget »