Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2013 > 11

Vid gårdagen styrelsemöte beslutades att VEAB (Gräv-Per) kommer att få uppdraget att gräva kanalisationen för fastigheterna i byarna Sunnebol, Runnebol, Svensbol och Grunnebacka.
Vi arbetar nu själva med planering och tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen och Trafikverket. För vårt projekt får vi sen hoppas på en sen, kort och torr vinter.
Samtidigt pågår diskussioner med Telia/Skanova hur vi enklast ska få Skottlanda och byarna norrut anslutna till telestationen.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Bengt Larsson, från Länsstyrelsen i Örebro och en auktoritet i fiberfrågor, var inbjuden som talare vid informationskvällen i församlingshemmet den 31 oktober.
Det kristallklara budskapet var, att om vi värnar om bygdens framtid finns inget annat val än fibernät och att man inte kan räkna med att staten, kommunen eller kommersiella aktörer gräver på landsbygden.
Det gäller att kavla upp ärmarna själva!
Genom att delta i Rudskoga Fibers projekt får man del av de bidrag som finns att få.
Dessa bidrag utgår ej för anslutning i efterhand.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »